ΣύνδεσηΛεξικό Ναυτικών και Ναυτιλιακών Όρων

Λήμματα: 35.000

 

naytiliako

 

Το Λεξικό Ναυτικών και Ναυτιλιακών Όρων καλύπτει όλο το φάσμα των ναυτιλιακών εργασιών με ορολογία από διάφορα πεδία της ναυτιλίας και ναυτικής πρακτικής, με εγκυκλοπαιδική ανάπτυξη.

Έτσι, καλύπτει και εξυπηρετεί το σύνολο της ναυτιλιακής ορολογίας, καθότι συμπεριλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για την πλήρη και έγκυρη ένδο- και έξω των πλοίων συνεννόηση καθώς και ό,τι αφορά τόσο τη λειτουργία και τον πλουν των καραβιών αυτών καθ’ εαυτών, όσο και αυτά τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση του όλου κύκλου εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο εντός και εκτός λιμανιών, επιχειρήσεων και γραφείων.

Αναλυτικότερα εμπεριέχονται: 1) κατηγορίες ναυλώσεων, 2) βασικά είδη ναυλοσυμφώνων, 3) ναυτιλιακή ασφάλιση, 4) βασικές πρακτικές της εμπορικής ναυτιλίας, 5) κατηγορίες φορτωτικών, 6) βασικές κατηγορίες και χαρακτηριστικά εμπορικών πλοίων, 7) πλήρης ορολογία και συντμήσεις ναυτιλιακών όρων, 8) πολιτική και πιστοποιητικά νηογνωμόνων, 9) μηχανήματα εξοπλισμού πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 10) σύντομη περιγραφή διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων (κανόνες Υόρκης, Αμβούργου, Χάγης κ.λπ.).