ΣύνδεσηΌροι Χρήσης

 

Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη που δημιούργησαν και εκμεταλλεύονται εμπορικά το δικτυακό τόπο edictionary.gr, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του edictionary.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι Εκδόσεις Σταφυλίδη που δημιούργησαν και εκμεταλλεύονται εμπορικά το δικτυακό τόπο edictionary.gr παρέχουν στους χρήστες του δικτυακού τόπου edictionary.gr μια εφαρμογή παροχής υπηρεσιών. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν μετέπειτα στο edictionary.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του edictionary.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι».

Όλο το περιεχόμενο του edictionary.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αναλύσεων λημμάτων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του edictionary.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί των πνευματικών δικαιωμάτων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών των δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το edictionary.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αναλύσεων λημμάτων των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου του edictionary.gr.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του edictionary.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το edictionary.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Το edictionary.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν: α) αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου, β) ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του, γ) κατάθεσης στο λογαριασμό του εκδοτικού οίκου του ποσό το οποίο απαιτείται για την παροχή της ανάλογης υπηρεσίας. Μετά την εγγραφή του ο χρήστης/μέλος δεν μπορεί να αξιώσει επιστροφή χρημάτων, μερικώς η ολικώς, καθώς και τη διαγραφή του από την παρούσα υπηρεσία.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, που έχει οριστεί από το edictionary.gr, θα πρέπει να φυλάξει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη τα οποία ο ίδιος θα έχει ορίσει κατά τη διαδικασία εγγραφής στο edictionary.gr. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ένα αληθινό και υπαρκτό e-mail το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνει κάποιος χρήστης, μέλος και να μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και τον λογαριασμό τους εν γένει.

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιήσουν άμεσα το edictionary.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το edictionary.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το edictionary.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες / μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Το edictionary.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη.

Τα περιεχόμενα του edictionary.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το edictionary.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το edictionary.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το edictionary.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το edictionary.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το edictionary.gr.

Στις σελίδες του edictionary.gr ενδέχεται μελλοντικά να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Το edictionary.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη / μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο edictionary.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του edictionary.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί από τον ίδιο την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του edictionary.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το edictionary.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του edictionary.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του edictionary.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του edictionary.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει και εφόσον δεν λύνεται με συνεννόηση, αρμόδια για την εκδίκαση της είναι τα δικαστήρια Αθηνών.